UPCOMING
Online Sessions
BEPLANDE
Aanlyn Sessies
Marie services Relationship
Relationship enhancement

Verhoudingsgroei


Request Info | Vra Inligting
Marie sessions images

Emosies en gewigsbeheer


Emotions & weight

management


Vra inligting | Request Info
Marie services images3
How to deal with my
child/teenager

Hoe hanteer ek my kind/tiener


Request info | Vra Inligting
Marie services overwhelmed
Help! Ek voel oorweldig

Help! I’m feeling overwhelmed


Vra inligting | Request Info
Marie sessions images2

I am good enough


Ek is goed genoeg


Request Info | Vra Inligting
Marie services images can

Denkpatrone wat my lewe rig


Core beliefs that direct my life


Vra inligting | Request Info